Personuppgifter

All slags information som kan knytas till en fysisk person som är i livet räknas som personuppgifter enligt personuppgiftslagen (PuL). Det betyder att även fotografier kan vara personuppgifter. I normala fall krävs det samtycke från den person som uppgifterna avser innan uppgifterna kan publiceras på Internet. Harmlös information får dock publiceras utan att den registrerade ger sitt samtycke. De bilder som publiceras via Överkalixbilder är endast sådana som inte bedöms kränka någons integritet. Kontakta Överkalixbilder om du ändå hittar någon bild som du inte vill skall ligga ute på Internet, så tas den genast bort. E-post till ansvarig för Överkalixbilder, Viktor Lindbäck: viktor.lindback@hotmail.com.

Gå till förstasidan


Det här är en presentation av bilder från Överkalix. Teknik från SKOBA.