Allmän information

Bildarkivet Överkalixbilder har som syfte att bevara, tillgängliggöra och samla information om gamla foton från Överkalix. Arkivet byggdes ursprungligen upp som ett projekt med finansiering från LEADER Polaris, och drivs nu vidare av projektledaren Viktor Lindbäck, viktor.lindback@hotmail.com.

Vid varje bild finns möjlighet att klicka fram ett särskilt formulär, där man kan bidra med information om fotot. Det finns också möjlighet att för privat bruk beställa papperskopior av de foton där ägaren/inlämnaren gett sitt tillstånd till detta.

Observera att när du köper en papperskopia från Överkalixbilder, så köper du enbart denna kopia. Du köper inte rätten att skanna, kopiera, sprida, sälja eller publicera bilden i tryck eller digitala media – inklusive privata hemsidor. Denna rätt tillhör alltid fotots upphovsman eller ägare..

Gamla foton är ofta anonyma, och i vissa fall har inte tillstånd att publicera bilder kunnat inhämtas från tidigare ägare. Kontakta ansvarig för Överkalixbilder, Viktor Lindbäck, på viktor.lindback@hotmail.com om du hittar någon bild som du inte vill skall ligga ute på Internet, så tas den genast bort.

Överkalixbilder säljer inte fotona vidare, eller använder dem i böcker, utställningar eller på annat sätt utanför detta bildarkiv och dess Facebooksida utan medgivande från inlämnaren/ägaren. Intäkterna från försäljning av kopior av foton går till drift, underhåll och fortsatt utveckling av bildarkivet.

Om du har gamla foton eller negativ med anknytning till Överkalix, som du vill dela med dig av och få hjälp att identifiera, så kan jag kostnadsfritt hjälpa till med skanning och publicering på Överkalixbilder. Du väljer själv om det skall vara möjligt för andra att beställa papperskopior av fotot eller inte. Fotona visas online endast som lågupplösta och försedda med vattenstämpel. Fotona sprids inte vidare eller används på annat sätt, om du som inlämnare inte ger tillstånd till detta.

I bildarkivet ingår också Facebooksidan Upplevelsestigar i Överkalix, där foton ur bildarkivet regelbundet läggs ut för identifiering och diskussion.

Kontaktuppgifter
Gå till förstasidan


Det här är en presentation av bilder från Överkalix. Teknik från SKOBA.