Högvatten 1952

Högvatten den 28:e juni 1952. Fotograf: Hilding Larsson. Bildkälla: Björn Larsson. Upphovsrätt: Tommy Larsson.