Alla foton som visas på denna webbplats samlades ursprungligen in i samband med ett LEADER-finansierat projekt vid Studieförbundet Vuxenskolan i Överkalix, där jag var projektledare. Syftet var att digitalisera och tillgängliggöra denna bildskatt för alla som intresserar sig för Överkalix historia.

När projektet avslutades, hade Vuxenskolan själva inga möjligheter att administrera bildbanken som skapats, och jag fick därför efter skriftligt avtal överta rollen som administratör. Jag fortsätter att göra bilderna synliga och tillgängliga på samma sätt som var projektets ursprungliga syfte. Däremot ”äger” jag inte bilderna, och vill någon använda sig av bilderna i någon form av publikation så är det bildkällan, dvs. den person som gjort egna eller anhörigas foton tillgängliga för projektet som skall kontaktas.

Jag har efter det att LEADER-projektet avslutades ingen koppling till Vuxenskolan, utan fortsätter arbetet med att tillgängliggöra fotona som ett privat hobbyprojekt. Denna webbplats, dit jag successivt flyttar bilderna från det första bildarkivet, är fortfarande under uppbyggnad. Därför visas just nu inte alla de drygt 3 000 bilder som skannades in under projektet.

När fotona samlades in och skannades, informerades bildägarna om projektets syfte, var och hur fotona skulle publiceras. Om du trots detta ser något foto som du inte vill att skall ligga ute på webben, skicka ett mail så tar jag bort det från webbplatsen.

I det ursprungliga projektets numera nerlagda bildarkiv ingick möjligheten att köpa utskrivna bilder. Denna möjlighet finns fortfarande, och bidrar till att finansiera kostnaderna för att hålla igång webbplatsen.

Kontakt och beställning: Viktor Lindbäck, viktor.lindback@hotmail.com

Ett STORT TACK till alla som bidragit med bilder och information!